Thứ ba, 24/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 579

http://truonghocketnoi.edu.vn

Nhấn chuột bôi đen vào địa chỉ trang web, nhấp chuột phải chọn mở liên kết.

- Tên đăng nhập : mã GV được cấp

- Mật khẩu : nhập mật khẩu được cấp ban đầu. (Nhấn chuột vào Thông tin cá nhân để đổi mật khẩu)

nhập mật khẩu được cấp ban đầu, đổi mật khẩu để bảo mật cá nhân - See more at: http://thptlethihonggam.hcm.edu.vn/trang-web-nhap-diem/httpc3hcmeduvn-c59196-80739.aspx#sthash.IQnMTHvm.dpuf
nhập mật khẩu được cấp ban đầu, đổi mật khẩu để bảo mật cá nhân - See more at: http://thptlethihonggam.hcm.edu.vn/trang-web-nhap-diem/httpc3hcmeduvn-c59196-80739.aspx#sthash.IQnMTHvm.dpuf

Tin cùng chuyên mục

86