CHÚC MỪNG TÂN HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022
Thứ ba, 24/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 1169

http://c3.hcm.edu.vn

Nhấn chuột bôi đen vào địa chỉ trang web, nhấp chuột phải chọn mở liên kết.

- Nhập tài khoản của bạn : (họ tên viết liên tục không có khoảng trống)

- Mật khẩu : nhập mật khẩu được cấp ban đầu. Nhấn chuột vào Hệ thống (biểu tượng 9 ô vuông) để đổi mật khẩu.

- Mã đơn vị : 79000795

- Lưu ý nhập điểm hệ số 1, hệ số 2 đúng số cột điểm đã quy định : hs chưa có đủ cột điểm phải cho KTra lại để lấy điểm, không

  để trống cột điểm.

- Khi nhập điểm xong phải nhấn chọn lưu dữ liệu.

Tin cùng chuyên mục

88