CHÚC MỪNG TÂN HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022
Thứ tư, 11/5/2022, 8:56
Lượt đọc: 15

GIỚI THIỆU VỀ TỔ BỘ MÔN TIN HỌC - CÔNG NGHỆ

 

GIỚI THIỆU VỀ TỔ BỘ MÔN KỸ THUẬT TIN HỌC - CÔNG NGHỆ

 

 

I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC:

Bộ môn Tin học - Công nghệ là môn học được dạy chính thức từ năm 2006 đến nay và tiếp tục là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 được áp dụng cho năm học 2022 – 2023 trở đi.

Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn Tin học - Công nghệ là giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1. Chức năng

Quản lý các hoạt động của bộ môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo kế hoạch giáo dục  được Ban giám hiệu phê duyệt.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, biên soạn giáo trình bài giảng, ngân hàng đề thi, tổ chức thi và kiểm tra theo kế hoạch.

Tổ chức dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng phát triển học sinh giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thực hành của bộ môn.

 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

EMAIL

1

Phạm Quốc Văn

Tổ trưởng

Đại học

pqvan.lthg@hcm.edu.vn

2

Trần Qua

Giáo viên

Đại học

tqua.lthg@hcm.edu.vn

3

Lê Hoàng Hà

Giáo viên

Đại học

lhha.lthg@hcm.edu.vn

4

Bùi Quốc Du

Giáo viên

Đại học

quocdu60@gmail.com

5

Nguyễn Hoàng Hồng Phúc

Giáo viên

Đại học

nguyenhoanghongphuc97@gmail.com

 

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88