CHÚC MỪNG TÂN HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022
Thứ hai, 30/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 321

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH KHỐI 12

(Đính kèm các tài liệu sau: Hướng dẫn sử dụng Skype; Mẫu điểm danh học sinh; Nội quy học trực tuyến; Bản đăng ký dạy học trực tuyến tại nhà; Hướng dẫn khôi phục tài khoản)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86