Lễ khai gảng năm học


Hoạt động ngoại khóa


Lễ 20/11


Thao giảng


Diễn tập PCCC


Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2017 - 2018


Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm - Nhiệm kỳ 2017 - 2022


86