Giám đốc - Hiệu trưởng

Vũ Quốc Phong
Vũ Quốc Phong

Ngày sinh: 25/9/1967

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phụ trách chung

Điện thoại cơ quan: 028. 39.326.407

Điện thoại riêng: 0903.840.686

Email liên lạc: phongvulthg@gmail.com

Phó Giám đốc - Phó Hiệu trưởng

Tạ Thị Diệu Lê
Tạ Thị Diệu Lê

Ngày sinh: 20/5/1984

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phụ trách về CSVC

Điện thoại cơ quan: 028. 39.326.407

Điện thoại riêng: 0985.596.210

Email liên lạc: tathidieule@yahoo.com

Huỳnh Đức Vịnh
Huỳnh Đức Vịnh

Ngày sinh: 7/5/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP. HCM

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phụ trách chuyên môn

Điện thoại cơ quan: 028. 39.326.407

Điện thoại riêng: 0909.930.164

Email liên lạc: huynhducvinh.lthg@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

PHÂN HIỆU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THỊ HỒNG GẤM

147 Pasteur - Phường 6 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh -  ĐT : 39 326 407 - 39 325771

Email : c3lethihonggam.tphcm@moet.edu.vn