CHÚC MỪNG TÂN HỌC SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Giám đốc - Hiệu trưởng

Vũ Quốc Phong
Vũ Quốc Phong

Ngày sinh: 25/9/1967

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phụ trách chung

Điện thoại cơ quan: 028. 39.326.407

Điện thoại riêng: 0903.840.686

Email liên lạc: vuquocphong@hcm.edu.vn

Phó Giám đốc - Phó Hiệu trưởng

Tạ Thị Diệu Lê
Tạ Thị Diệu Lê

Ngày sinh: 20/5/1984

Trình độ :Thạc sĩ quản lý giáo dục

Vị trí công tác: Phụ trách cơ sở vật chất

Điện thoại cơ quan: 028. 39.326.407

Điện thoại riêng: 0985.596.210

Email liên lạc: dieule@hcm.edu.vn

Huỳnh Đức Vịnh
Huỳnh Đức Vịnh

Ngày sinh: 7/5/1985

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phụ trách chuyên môn

Điện thoại cơ quan: 028. 39.326.407

Điện thoại riêng: 0909.930.164

Email liên lạc: hdvinh.lthg@hcm.edu.vn